Over Ons

Chill Aut is een breed gedragen initiatief naar een idee van Stefan Mulder, lid van de gehandicaptenraad Almere (G-raad). Mulder wilde graag een soosavond die toegankelijk is voor iedereen met autisme. Een plek waar je zonder begeleiding kunt samenkomen om met elkaar iets te doen of in je eentje, net wat bij je past. Provincie Flevoland heeft de subsidie verstrekt om de soos te ontwikkelen en op te starten. Chill Aut wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Autisme Flevoland en Kwintes. Inmiddels gaat Chill Aut geheel zelfstandig functioneren, met een bestuur van deelnemers en vrijwilligers
Het bestuur bestaat uit Ellen Aldershof, Paula Aldershof, Eduard Schaapherder, Carolien van der Meulen, Inge van de Berg en Maaike Bakker.

Voor meer informatie:
bestuurchillaut@gmail.com